YUKARI
 ANA SAYFA > STABİLİTE HAKKINDA
GENEL HUSUSLAR

Kozmetik ürünlerde stabilite testinin amacı, yeni ya da düzenlenmiş ürünün fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik standartlarının kalitesini ve aynı zamanda uygun koşullar altında depolandığında fonksiyonları ve estetiğini sağlamaktır.
 
Kozmetik ürünlerin gelişim süreci göreceli olarak (nispeten) kısa ve aynı zamanda test aktivitelerini düzenlemek ekonomik olarak düzensiz (orantısız) hale gelmiştir. Bunu da hesaba katınca piyasaya sürülen çoklu ürünün her yıl, her üretici tarafından aktivitelerinin yönetimi uyumluluğu ellerinde olmalıdır. Her üretici stabilite testlerini düzenlemelidir ( tasarlamalıdır). Makul ve verimli şekilde gerekli testleri yapılmalıdır. Önemli olan şu ki yeni ürün ve teknolojieri dikkatle değerlendirmeli ürün tipleri ve formülasyonları arasındaki farklılıklarda uyumlandırmalı ve uygun test yöntemi kullanmalıdır.
 
Her kozmetik ürün tipi aynı olmayabilir, böyle durumda tavsiyeleri aynı ise aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. 
 
Kozmetik ürünlerin genel stabilitesi
Gerçek zamanlı ya da hızlandırılmış koşullar altında gerçekleştirilen testleri sağlamak için:
  • Kozmetik ürünün stabilitesi ve fiziksel olarak sağlamlığı, taşınması ve kullanımı, uygun koşullar altında depolanması
  • Kimyasal stabilitesi (kararlılığı)
  • Mikrobiyolojik stabilitesi (kararlılığı)
  • Bileşen ve ambalaj arasındaki uyumluluk
 
Ayrıca, metodoloji ile ilgili, her bir ürün tipi için, uygun kriterler seçilerek daha fazla sıcaklıkta ya da belirtilen sıcaklıkta değerlendirmeli. Test parametrelerinin gelişimi ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmeli ve alınan karar şirket içi prosedür ve tecrübe temelinde bu kriterler değerlendirilmeli.
 
Kozmetik ürünlerin çok çeşitliliğinden ve kendi karmaşıklığından dolayı, ‘’standart ‘’ stabilite testi tanımlanamaz. Kendi ambalaj ve ürünlerinin bilgisini bilen üreticiler, test protokollerini değiştirmek ve ürün stabilitesini belirlemek için sağlam bilimsel temel oluşturmalıdırlar. Böylece, ürünlerin gelişimlerini tahmin etmek, yeni/alışılmadık teknolojileri sağlamak, ya da raf ömrü uzatılmış ürünlerin uyumluluğunu sağlamak amacıyla gelişebilir.