YUKARI
 ANA SAYFA > RAF ÖMRÜ

RAF ÖMRÜ ÖNGÖRÜLEBİLİRLİĞİ
Kozmetik ürün raf ömrü tahmini için hızlandırılmış özel metotların araştırılmasına yönelik uygulanabilir çok az yayın vardır.
Bu bilgi eksikliğinin nedenlerinden bazıları şunlardır:
 
 • Kozmetik formül ve ambalajların çeşitliliği ve karmaşıklığı
 • Stabilite test metodlarının ve bir çok ürünün ( şirket gizliliği ) olması
 • Fiziksel, kimyasal, mikrobik, fonksiyonel veya estetik değişiklikler dahil olmak üzere incelenmesi gereken değişikliklerin tür çeşitliliği.
 
"HIZLANDIRILMIŞ" KOŞULLAR
Uluslararası bir çok endüstride, ürün raf ömrü tahmini için hızlandırılmış test koşulları uygun kabul görmektedir. (onaylanmaktadır).
 
Sıcaklık ve süre gibi uygun koşullar, teknik bilgi ve ürün kategorisine göre seçilmeli, bilimsel karara dayalı olmalıdır . Farklı sıcaklıklarda ve sürelerde de çeşitli teknikler kullanılarak elde edilen veriler, stabiliteyi öngörmek için, olasılıkla matematiksel modellerin kullanımı ile bağlantılı olarak kullanılabilir.
 
Testler, genellikle 1, 2, 3 ... ay boyunca 37 ° C, 40 ° C veya 45 ° C'de gerçekleştirilir ancak; kullanılan ısı ve süresi, ürün tipine bağlıdır. Örneğin, belirli ürün kategorileri için başka sıcaklıklar daha yararlı olması muhtemeldir.
Hızlandırılmış stabilite sonuçları ve bilimsel deneyimlere dayanarak, verilen piyasa koşulları için gerçek stabilite öngörmek mümkün olabilir.
 
SCALE-UP ( =ÖLÇEK BÜYÜTME )STABİLİTE TESTİ
Ürün gelişiminin ilk aşamalarında, başlangıç ürün stabilitesi belirlemeleri için, uygun koşullar altında laboratuvarda gruplar halinde alınan örnekler ile test yapılabilir. Ürün üretimi devam ederken, ticari ürünün imalatında temsili numune ile toplu üretimlerden test numuneleri ile stabilitenin olası tespitleri daha iyi sonuçlar vereceğinden bu gerekli olabilir. Faktörler, ekipman tipi ve konfigürasyon, proses, seri üretim boyutu ve ürün tipi stabilite süreci geliştirilmesi sırasında dikkate alınmalıdır.
 
TON VE KOKU VARYASYONLARI
Stabilite testi ürünün uç sınırlarını belirlemek için değerlendirilir. Ton ve/veya kokuların temsili dizi aralıkları seçilmesi tavsiye edilir. Bu uç sınırlarIarında herhangi bir yetersiz veya şüpheli sonuç elde edilirse ek olarak ton veya kokular test edilmelidir.
Bazı durumlarda, kokular ürünle renklerden daha çok etkileşimde olabilirler bu nedenle her koku varyasyonu test edilmelidir. Ayrıca, bazı kozmetiklerin çok ton varyasyonu olduğunda tüm renk tonları testi pratik edilemez.
 
AMBALAJ
Ambalaj ile ürün arasında etkileşim olduğunda ambalaj bitmiş ürünün stabilitesini doğrudan etkileyebilir.
 • Ürün ve ambalaj arası etkileşim: örneğin; Migrasyon, kimyasal reaksiyon, korozyon, ambalajda ürün bileşenlerinin tutunması
 • Ambalajın bariyer özellikleri
Stabilite testi tam olarak hangi ambalaj ile yapılmış ise ürünün pazarlanmasında aynı ambalaj mümkün olduğu kadar benzer bir ambalaj olmalıdır. Ürün birkaç farklı ambalaj tiplerinde pazara sunulacak ise, her bir ambalaj türü için çalışma tavsiye edilir. Uygun kontroller kullanılmalıdır. (örneğin, ürün cam ambalaj içinde). (dik, ters, yan, vb).
 ÜRÜNÜN RAF ÖMRÜ SÜRESİNCE PARAMETRE DEĞİŞKENLİĞİ
Stabilite test protokolü oluştururken, ürünün kendi özellikleri değişebilir, ürünün eskiliği (yaşı) akılda olmalıdır ki bu önemlidir. Bu gerçek nedeniyle, stabilite testi ürünün ilk sürümü için değerlendirmeye alınacaktır, üretim sonrası bekledikçe (ürün yaşlandıkça) ortaya çıkacak özelliklerini de teste dahil etmek gerekebilir.
(Aşağıdaki kriterlerin değerlendirilmesi,örnek olarak verilmiştir ve testler ürün kategorisi ve ambalaj türüne bağlı olacaktır )
 • Koku, renk, görünüş
 • Ambalajdaki değişiklikler
 • pH
 • Viskozite
 • Ağırlık değişimi
 • Eğer gerekirse, diğer özel testler ve normal kullanım süresinde mikrobiyolojik büyümeyi engellemek için ürünün yeteneğini gösteren mikrobiyal test
 • Özel ürün türleri için diğer parametrelere göre analitik veriler
DOĞRULAMA
Genel bir kural olarak, hızlandırılmış test stabilitenin gerçekten tahmini olduğundan, ek güvence kazanmak için doğrulayıcı olarak "real-time" (‘’gerçek zaman ‘’) tavsiye edilir. Bu izleme, nihai pakette gerçek üretim ürünün üzerinde yürütülmelidir. Test çok basit olabilir ( örneğin; oda sıcaklığında muhafaza), ya da daha karmaşık olabilir (stabilite çalışmaları kontrollü sıcaklıklar altında muhafaza edilen ürünle olabilir, hızlandırılmış test kullanılan testlere paralel).