YUKARI
 ANA SAYFA > PRATİK REHBER
Bir stabilite çalışması tasarımı için önemli hususlar ve vurgular mantıklı bir yaklaşımı özetliyor. Gerçekte ise, şirketlerin kendi tecrübelerine bağlı olarak her ürün kategorisi için program kurmaları muhtemeldir (yine de bu ilkelere uygun olmalıdır). Bu nedenle bu adımlar şirketler tarafından sadece yeni bir kozmetik ürün kategorisine veya yeni ürünlere uygulanabilir.
 • Tasarım prosesi temel prensipleri ilk ürünün fonksiyonlarının kullanım yolu ile kalitesinin devam edeceği verilerini sunmaktır.
 • Ürünün spesifik ve karakteristik özellikleri düşünülür ve kabul edilebilir stabilite olarak açıkça düşünülmelidir. Bu kozmetik ürün yelpazesinde değişebilir ve her şirketin iç prosedür ve deneyimlerine bağlı olacaktır.
 • Uygun güvenlilik seviyesine ulaşıldığı proseste göz önünde bulundurulmalıdır. Kozmetik ürünler için hızlı döngü süresi doğrulayıcı çalışmalar devam ederken, iyi tasarlanmış bir çalışma ürün stabilite hakkında önemli soruları cevaplamak için deneyim ve bilimsel uzmanlık kullanımı gerektiği anlamına gelmektedir.
 • Benzer ambalaj ile benzer ürünlerle ilgili mevcut veriler göz önüne alınır. Ürünün yeni programının etkinliğinin ve etkililiğin arttırılması için önceki testin verileri göstergeler verebilir,
 
Belirli Hususlar
 • Çalışmada incelenecek parametreler belirlenir. Bu parametreler ürün tipi ile ilgili olmalıdır, özel formülasyonu ve ambalaj ile ilgili dikkate alınacak mevzuat gerekliliklerini içermelidir. Bilimsel ilkeler ve deneyimlere bağlı olarak uygun ise, tüm parametreler her örnekleme aşamasında araştırılmasına gerek yoktur.
 • Ürünün depolanlaması altında ilgili şartlar belirlenir. Buna ürünün kullanım süresi boyunca, beklenen normal maruz kalmaları yansıtmalıdır. Seçilen ambalajda test ürünü, kontrol olarak nitelendirilir.
 
Ürünler kendi yaşam döngüsü boyunca bir çok farklı durumlara maruz kalabilir; depolanması sırasında, nakliye esnasında, satışta ve tüketici tarafından kullanım sırasında. Bir stabilite prosesi büyük olasılıkla tecrübe edilmiş kullanımları ve bu girişimleri çoğaltmak girişimde olacaktır. Dikkate alınması gereken olası alanlar sıcaklık, ışık, nem ya da fiziksel etkileri olabilir.
 • Ürün hangi ambalajındaysa mümkün olduğu kadar benzer ve gerçek pazarlanan ürünlerini taklit ederek saklanmalıdır.
 • Ürünün ve ambalajın kontrolü ve/veya testinin potansiyel etkileşimleri ve özellikleri belirlenir. Ambalaj türü ve formülasyon göz önünde bulundurulur, boyutu malzemesi incelenmelidir. Muhtemel etkileşim alanlarının belirlenmesine yol açacaktır.
 • Test edilecek partinin türü belirlenir (örneğin laboratuvar, pilot, ya da üretim numunesi) ki bu ürün ticari olarak satışa sunulacak ürünün temsili numunesi olabilir.
 • Çalışmaya dahil edilmesi gereken ürün tonları ya da kokuların aralığı belirlenir. Ürünün koku ve tonlarında çok çeşitli varyasyon bulunabilir, bu nedenle ürünün toplu bir bölümünde istikrarlı olarak çalışma uygun olabilir.
 • Ürün inceleme / test sıklığı belirlenir. Stabilite testi süresince test ve örnek ürünlerinin uygun sıklıkta alınarak çalışması önemlidir. Ürünün yeterli miktarda tekrar testleri  gereklidir  ve bu durumda  önemli  olan bu gereksinimleri karşılamak için belirlenmelidir.
 • Herhangi bir kontrolün yapısı belirlenerek dahil edilmelidir. Eğer gerekirse, stabilite konusunda karşılaştırmak için ürünlerin seçimi bu kontroller stabilite anlayışına dayalı olmalıdır ve özel parametreleri incelemek için kurulması gerekir.